Follow us

Bakım, destek ve kontrol boru hatlarının yaşam döngüsünü uzatmak açısından giderek daha çok önem kazanmaktadır. Ancak yakıt, malzeme ve işgücü maliyetlerinin sürekli olarak artması işletmecileri bakım ve destek verimliliğini artırmaya zorlamaktadır. 

Boru hatları, yerleşim, konum, tesis yaşı ve varyasyonlar dolayısıyla işlerin en zor şartlar altında gerçekleştirilmesini gerektirirler. Boru hatlarının boru bütünlüğünü güvence altına almak üzere dayanım açısından test edilmesi, sızdırmaz olması ve düzenli olarak temizlenmesi ve bakımdan geçirilmesi hayati önem taşır. 

WSG, işletmeye alma, bakım ve işletmeden çıkarmadan, güvenli ve sorunsuz boru hattı işletiminin bu değerli varlığın tüm yaşam döngüsü boyunca korunmasına kadar, eksiksiz bir boru hattı hizmet programına sahiptir. WSG boru hattı hizmetleri İnşaat, İşletmeye Alma, İşletim, Bakım, Denetim ve Terk sırasında gerçekleştirilir. 
 

Boru hattı Ön İşletmeye Alma

Boru Hattı Ön İşletmeye Alma Hizmetleri

Ön İşletmeye Alma nihai ürün hatta sokulmadan önce gerçekleştirilen bir dizi işlemdir. 

WSG, Boru hattı temizliği, ayarlama, doldurma (taşırma) ve Hidrostatik testinden oluşan eksiksiz bir Ön işletmeye alma programını gerçekleştirmek için gerekli tüm hizmetlere, ekipmana ve deneyime sahiptir. Hidrotestler sırasında sızdırmazlık testi ve koruma için boya ve inhibitörler gibi çevre dostu kimyasallar kullanılabilir.

Testin ardından boru hattı hava ve nitrojen uygulanarak istenen yoğuşma noktasına kurutulabilir.

Boru hattı Mekanik ve Kimyasal temizlik hizmetleri

Boru hattı Mekanik ve Kimyasal temizlik hizmetleri

Ürün veya gaz boru hatlarının ana amacı ürünün taşınmasıdır. Ancak çoğu zaman kalıntı ve başka ürünler de taşınır ve bunlar boru hattında kalarak kapasiteyi azaltabilir ya da boru hattının bütünlüğüne zarar verebilir. Bu sebeple hattın diğer tesisatları etkileyebilecek kalıntı ve yoğuşmalardan arındırılması önem arz eder. Amacına uygun, doğru tasarlanmış PIG (Pipeline Inspection Gauge) ile mekanik ve kimyasal boru temizliğinde yılların tecrübesine sahibiz. 

Boru hattı geometri ve konum (xyz) etütleri

Boru hattı geometrisi ve kaliper pig etütleri WSG tarafından ortaklarla yakın işbirliği içinde gerçekleştirilir. Bu alet boru hattındaki deformasyon ve kaplama kaybı nihayetinde korozyona sebep olabilecek deformasyonları ölçmek üzere özel üretilmiştir. Ayrıca boru hattı pig kabiliyetinin Hat-içi Denetim Programları için korunması gerekir. Kusurların değerlendirilip üretim ve pig kabiliyeti amacıyla gerekirse onarılabilmesi için deformasyonlar ölçülüp kesin yerleri belirlenir. 

Boru Hattı Denetim Hizmetleri

Boru hatlarının bütünlüğünün garanti edilmesi, boru hattı sahipleri ve işletmeciler için giderek daha önemli hale gelmektedir. WSG, kapanlar, spools, pompalar, tanklar, temizlik programları ve seçilmiş ILI tedarikçilerimizden biriyle ILI denetiminden oluşan eksiksiz bir denetim programı sunar. Gücümüz müşteri için iyi bir denetim raporu sunabilmek üzere programın tamamlanmasını sağlayabilmektir. 

Boru Hattının İşletmeden Çıkarılması ve Terk edilmesi

Bir boru hattının terk edilmesinde ilk adım işletmeden çıkarılmasıdır, yani boru hattının işletim şartlarından alınması ve deniz tabanında temiz ve güvenli hale getirilmesidir. Bazı durumlarda bu süreç radyoaktif veya cıvalı malzeme kotarımı, boru hattından kalıntıların temizlenmesi ve hattın temizlenmesinin ardından deniz suyundan numune alınması gibi geniş bir faaliyet serisini kapsayabilir. 

Kıyı ötesi deneyimimiz ve ekipmanımız ile WSG her bir münferit proje için işletmeden çıkarma programı tasarlama, kurma ve uygulama kapasitesine sahiptir. 

Boru Hattı Ürün ve Gaz Filtreleme Hizmetleri

Çevrimiçi boru hattı pig atma işlemi veya prosesi sırasında temizlik tozu ve kalıntısı çözülebilir ancak bunların tesisatın geri kalanından ayrılması gerekir.

WSG çevrim için pigging işlemlerine yönelik profesyonel olarak tasarlanmış mobil bir ikiz filtre ünitesine sahiptir. Her türden boru ve ürün spesifikasyonu için filtreler amaca uygun olarak değiştirilebilir. Bu da üniteyi üretim kaybı olmaksızın çevrim içi pigging ve çeşitli petrokimya ürünleri için uygulanabilir kılmaktadır. 

Boru Hattı Hidrostatik ve Dayanıklılık Testi

Boruların ve tankların hidrostatik testleri daha önceki tespitlerde gözden kaçırılmış kusurlu malzemeleri ortaya çıkarmak, kalan kusurların tasarım basınç değerlerinde işletime izin verecek derecede önemsiz olmasını sağlamak, olası sızıntıları ortaya çıkarmak ve inşa edilen sistemin bütünlüğüne ilişkin nihai doğrulama işlevini görmek üzere gerçekleştirilir.  ASME B31.3 sızdırmazlık ve dayanınıklılığın sağlanması için bu testin yapılmasını şart koşmaktadır.  

WSG, kıyı ve açık deniz müşterileri için küçük ila büyük çaplı uzun hatların hidrostatik testinde yılların tecrübesine sahiptir. Bu testi temizleme ve pigging hizmetlerimiz ile birlikte müşterilerimiz için tek bir eksiksiz hizmet paketi halinde birleştirebiliriz. 

Boru Hattı Havalı veya Azot ile Kurutma Hizmetleri

Boru hatlarında kalan serbest su hidrat oluşumuna sebep olabilir bu da ilk olarak verimlilik kaybına ve nihayetinde de boru hattının tıkanmasına sebep olur. Serbest su aynı zamanda ürünü kirletir ve korozyona sebep olur. 

Boru hattının kurutulması hidrostatik test, su boşaltma ve kaliper uygulamasının ardından gelir. Boru hattında birden fazla köpüklü pig uygulaması ilk kurutma işlemlerini başlatır. - 40˚C sıcaklığın çok altında bir yoğuşma noktasına sahip son derece kuru havanın enjeksiyonuna hedef yoğuşma noktasına erişilinceye dek devam edilir; Daha düşük yoğuşma sıcaklıklarının elde edilmesi gerektiğinde WSG - 65˚C yoğuşma sıcaklığına kadar nitrojenli kurutma sunabilir. 

Boru dondurma

Boru dondurma boru hattı kesimlerinin geçici olarak yalıtılmasını sağlamada kanıtlanmış bir yöntemdir. 

WSG Nitrojen Hizmetleri bu hizmeti “doğrudan dondurma yöntemini” kullanarak sunar, bu yöntemde don tıpası geçici bir kılıfın sıvı nitrojen ile doldurulmasıyla üretilir. Sistem paslanmaz çelik ve karbonlu çelik boru hatlarında uygulanmak için idealdir. WSG boru dondurma düzeni her bir özel dondurma işlemi için özel olarak üretilecek geçici bir dondurma kılıfından yararlanır.

Boru Hattı & Tank sızıntı testi (yer üstü ve yer altı)

WSG Heli-test ekipmanının (Varian PHD-4) taşınabilir ve hafif olması bu uygulamada en önemli rolü oynar. 

Yer altı boru hatları ve depolama tankları (UGST) yüksek mobilitesi dolayısıyla küçük sızıntılardan dışarı kaçabilecek ve yüzeye taşınabilecek helyum ile basınçlandırılır. Burada PHD-4 tarafından kolayca tespit edilebilir. 

Bu ünitenin hassasiyeti, taşınabilirliği ve hafifliği bu süreci özelliklede zorlu inşaat sahalarında ve engebeli arazilerde son derece basit hale getirir. Uygulamalar şunlardır

  • Boşaltma sistemleri
  • Gaz dağıtım hatları
  • Yer altı depolama tankları
  • Telekom ve yüksek gerilim kabloları

WSG Yer altı Helyum Sızıntı Testi Hizmetleri şunları içerir

  • Yer altı sızıntılarını yüzeyde belirleme
  • Alev alabilir toksik ürünlerin sızmasını önleme 
  • İşletim koşullarını simule etme
  • Yer altı tesislerin su içeriğini azaltma
  • Plansız durdurmalar sonucu olaşacak üretim kaybını önleme

Tipik olarak, yer altı sistemleri %10-20 Helyum ve %90-80 Nitrojen karışımı ile basınçlandırılır. Basınçlandırma normal işletim basıncının belli bir yüzdesine kadar gerçekleştirilir. Boru hattından hat boyunca numune alınır. Sızıntı konumu kesin olarak belirlenir, boru hattı kazılarak çıkarılır, onarılır ve yeniden test edilir. Yenileme testinden sonra tekrar hizmete sokulabilir.