Follow us

Kontrolsüz emisyonlar, içerik kaybı, tehlikeli petrokimyasalların salınması Sağlık, Güvenlik ve Çevre için doğrudan tehlike teşkil eder. 

Deneyimler SIZINTILARIN genellikle tesisin hizmete sokulmasının, yeni tesislerin işletmeye alınmasının ardından ya da mevcut tesislerde bakım çalışmaları gerçekleştirildikten sonra ortaya çıktığını kanıtlamaktadır. 

WSG Helyum Sızıntı Testleri Hizmetleri:

  • Alev alabilir toksik ürünün dışarıya sızmasını önleyerek güvenliği artırır
  • Sızıntıları ve emisyonları elimine eder
  • İşletim koşullarını simule eder
  • İşleme tesislerinin su içeriğini azaltır
  • Oksijen seviyelerini azaltır ve etkisiz bir örtü sunar.

Normal olarak sistemler %1 Helyum ve %99 Nitrojen karışımı ile basınçlandırılırlar. Basınçlandırma normal işletim basıncına ya da emniyet vanası ayarının %95’ine ulaşılıncaya dek birden fazla aşamada gerçekleşir. Sistem ardından test edilir ve sızıntılar rapor edilir; basınçlandırmanın ardından onarımlar gerçekleştirilebilir ve sistem yeniden basınçlandırılıp test edilebilir. 

Sadece tüm sızıntılar giderildiyse ve izin verilen azami sızıntı oranı dâhilindeyse sistemlerin basıncı 1 bar(g) nitrojen bırakılarak alınır ve bu şekilde prosesin güvenli bir şekilde başlatılmasına hazır olunur