Follow us

Herhangi bir işleme tesisi veya modülü ilk kez çalıştırılmadan önce hidrokarbonların ya da ürünün güvenli bir şekilde uygulanabilmesi için karşılanması gereken belli bazı şartlar vardır. WSG, müşteriden alınan girdiler ile birlikte, sunulacak her bir hizmet için endüstri bilgisini ve deneyimleri esas alan prosedürler ve risk değerlendirmesi sunar. Bunlar aşağıdakileri içermekle birlikte, bunlarla sınırlı değildir.

 • Kontrollü cıvatalama faaliyetleri
 • Flanş yönetimi
 • Hidrotest hizmetleri
 • Pnömatik testleri hizmetleri
 • Kameralı denetim
 • Etkisiz bir atmosfer oluşturmak üzere oksijeni gidermek için boru hattının nitrojenle arıtılması
 • Nitrojen sızıntı testi
 • Tüm ek yerlerinin ve bağlantıların Nitrojen Helyum Sızıntı testi 
 • Boru sistemlerinin müşteri tarafından belirlenen yoğuşma noktasına kurutulması 
 • Sıvı nitrojenle soğutma faaliyetleri 
 • Entegre Durdurma ve Ön İşletmeye Alma hizmetleri 

WSG yukarıda belirtilen tüm şartları, iyi eğitimli, yetkin, vasıflı işgücünden yararlanarak özel üretim gelişmiş ekipman filomuzla sağlayabilir.  İstenen sonuçları müşteriye mümkün olduğunca güvenli ve verimli bir şekilde ve endüstri standartlarına ve müşteri gerekliliklerine uygun olarak sunmak üzere bir ekip halinde çalışan, vasıflı bireylerden oluşan eğitimli ve yetkin bir ekip sunarız.

WSG’de müşterilerimiz ile birlikte çalışmayı ortak bir hedefe sahip tek bir ekip olarak amaçlarız. Tesislerin her zaman, vaktinde ve güvenli bir şekilde hizmete sokulmasını sağlamak hedefimizdir.