Follow us

Hidrokarbon işleme endüstrisi hammaddeyi kullanılabilir nihai ürünlere indirgemek için karmaşık bir proses grubundan yararlanır. Tarihsel olarak, bu proseslerin çoğu etkinlik ve verimliliği artırmak için katalistlerden yararlanmıştır. Katalistlerin kullanımı hammaddenin kalitesi düştükçe artmıştır. Katalist kullanımındaki bu artış katalist dönüşümüne ve kullanımına ve bu faaliyetlerle bağlantılı zamana daha fazla odaklanılmasına yol açmıştır. 

Gelişmiş nitrojenli reaktör soğutma, reaktör soğuma sürecini hızlandırmak için kullanılır. 

Yöntemin sundukları:

  • Çalışmama süresini en aza indirmek için hızlı soğutma
  • Geleneksel yöntemlere nazaran düşük maliyet
  • Güvenli, kontrollü operasyon
  • Daha güvenli, hızlı çalışma için daha düşük reaktör giriş sıcaklıkları
  • Gelişmiş planlama vasıtasıyla ideal soğutma

Bu proseslerdeki katalistler büyük reaktörlerde bulunurlar. İşletim sırasında katalistin etkinliği azalır. Bu azalma esas olarak kok oluşumundan kaynaklanır. Nihayetinde katalistin çıkarılması ve taze katalist ile değiştirilmesi gerekir. Katalistin çıkarılması için önce reaktörün 260 – 485 ºC işletme sıcaklığından 38 ºC sıcaklığın altına soğutulması gerekir. Reaktörün soğuması genellikle üç ila dört gün gerektiren, zaman alıcı bir prosedürdür. Bu süre gelişmiş nitrojenli reaktör soğutması kullanılarak, geleneksel yöntemlerin maliyetinin çok altında bir maliyetle, birkaç gün azaltılabilir.