Follow us

Boltworking hizmetleri

Bağlantı montajının planlanmasının, tüm bileşenlerin, prosedürlerin, aletlerin hazırlanması ve doğru yöntemin uygulanmasının sağlanması çok önemlidir. 

Cıvatalı bağlantı prensibi azami hizmet basıncı ve güçlerine dayanmak için yeterli bağlantı baskısı ve conta oturtma gerilimi sunan cıvata yükünü esas alır. Bağlantı hizmeti boyunca asgari bir işletimsel conta oturtma gerilimi seviyesi korunmalıdır, bu sebeple tasarım cıvata yükü/baskısı hedefi hizmet yükleri üzerinden sürünme, gevşeme, belirsizliğe ve kullanılan bileşen ve aletlerini toleranslarına izin vermelidir.

Bu yük farklı yöntemlerle uygulanabilir ancak sızıntısız bir bağlantıyı sağlamak için belli sabitler daima mevcut olmalıdır. 

Hazırlık – contalama yüzeylerinin temiz olması ve ciddi hasarlar içermemesi gerekir. Cıvatalamanın doğru bir şekilde hazırlanması gerekir (torklama durumunda yağlama, cıvatalı torklama durumunda diş çıkıntısı)  

Ekipman – amaca uygun ve geçerli kalibrasyon sertifikasyonuna sahip olmalıdır.

Personel – cıvatalı bağlantıların sıkılmasında görevli tüm personelin kullanılan ekipman hakkında eğitilmiş ve uygun niteliklere haiz olması gerekir. 

WSG’de tam eğitimli/son derece motive personelimiz, kaliteli aletlerimiz ve deneyimlerimizi esas alan prosedürlerimiz yardımıyla bu hususlara ilişkin tüm endişeleri bertaraf etmeyi amaçlıyoruz. Tüm Cıvatalama Teknisyenlerimiz tam ECITB akreditasyonu, CCNSG (Yüklenici Güvenlik Pasaportu), OPITO UK Kıyı Ötesi Sağkalım ve Sıhhiye akreditasyonuna sahiptir. 

Torklu sıkma (Elle ve Hidrolik)

Bu en yaygın olarak kullanılan/kabul gören sıkma şeklidir. Bunun sebebi zorlu ve düz flanşların benzer şekilde hassas olarak sıkılmasına olanak sağlayan ve uzman cıvatalama (yani Gerdirme için gereken gibi uzun vidalar) gerektirmeyen geniş bir alet serisinin mevcut olmasıdır.

Cıvatalama malzemesinin elastik özellikleri, conta üreticisinin oturtma gerilimleri ve yağa özel sürtünme katsayısını kullanarak uzun vadeli sızdırmaz bir bağlantı elde etmek için istenen cıvata yüküne ulaşmak için gerekli doğru torku hesaplayıp uygulayabiliriz. 

Hidrolik Cıvata Gerdirme

Bu sıkma yöntemiyle yük doğrudan cıvataların eksenel uzantısı üzerinden uygulanır. Bu genellikle belle bir anda dişli bağlama elemanlarının %50’si ile yapılır (bazen %25 ve %100’ü kullanılır).

Bunun sonucunda uygulanan bu yük eşit olarak dağıtılarak cıvatalı bağlantının eşit olarak çekilmesi sağlanır ve bu yöntem torklama sırasında ortaya çıkan sürtünme sorununu elimine eder. Bunun sonucunda cıvata gerdirme genellikle Petrol ve Gaz Endüstrisinde 1 1/8” ve üstü çapa sahip tüm bağlantı elemanları için tercih edilen sıkma yöntemi olarak belirlenir. 

Flanş Ayırma

Tüm teknisyenlerimiz müşterilerimizin, durumlarını değerlendirmek ve montaj ve müteakip yeniden sıkma öncesinde temizlemek üzere flanş yüzeylerine hızlı ve güvenli bir şekilde erişim elde etmesine olanak sağlayan Manüel ve Hidrolik Flanş Ayırma ekipmanının güvenli kullanımında tam olarak deneyimlidir.

Somun yarma

Güvenli kullanımına ilişkin eğitimli teknisyenlerimizin sıkışmış bağlantı elemanlarının hızlı/güvenli ve kontrollü bir şekilde çıkarmalarına olanak sağlayan eksiksiz bir somun yarıcı serimiz mevcuttur.

Ultrasonik Cıvata Ölçümü (Tam Kontrollü Sıkma)

Ultrasonik Cıvata Ölçümü imkanları müşterilerimizin dişli bağlantı elemanlarının “Tam kontrollü olarak sıkılmasını” sağlamasına izin verir. Bağlantı elemanlarının gevşek durumda ölçümü, ardından istenen genişletmeye ulaşılana dek bir tork uygulanması, müşterinin her bir bağlantı elemanının tam olarak istenen yüke sahip olduğunu bilmenin gönül rahatlığına sahip olması sağlar. 

Bu yöntem özellikle güvenlik tehlikesi taşıyan (Reaktör ağzı vb.) ve sorunlu cıvatalı bağlantılarda popülerdir. 

Bağlantı Bütünlüğü / Flanş Yönetimi

Bağlantı Bütünlüğü / Flanş Yönetimi

WSG, Hollanda, İngiltere ve İspanya gibi Avrupa ülkelerinde gerçekleştirilmiş Büyük İnşaat Projelerinde Bağlantı Bütünlüğü Hizmetleri Yönetiminde kanıtlanmış bir geçmiş performansa sahiptir. Bu inşaatlara ek olarak aynı zamanda çeşitli global müşteriler için Önemli Durdurmalar sırasında Bağlantı Bütünlüğü Hizmetleri gerçekleştirmiş bulunmaktayız 

Bu Projelerin yönetimi münferit Bağlantı Tamamlama Sertifikalarından basit Flanş Sökmeye ve “Varlık Bütünlüğü Yönetim Yazılımına” farklılık gösterebilir. 

“Başarılı bir bağlantı oluşturma kesinliği, veriler kontrol edilirse ve geçmişte gerçekleştirilmiş faaliyetler hakkında veriler varsa artar. İzlenebilir verilerin kaydı faaliyet sırasında en iyi uygulamayı teşvik eder ve bir dahaki sefer bağlantı bozulduğunda yararlı olacak planlama verileri sunar”. (Enerji Enstitüsü Basınçlı sistemler için cıvatalı bağlantı bütünlüğünün Yönetimine yönelik Rehber; 2007)